Marco Polo - financien

Vanaf € 70.311,- of  € 845 per maand*


*Op basis van een eigen inleg van € 0 en een financieringslooptijd van 72 maanden.


Voordelen:

-    U lost minimaal de afschrijving af;
-    De afgeloste Euro’s komen weer vrij voor vervanging;
-    Uw koopkracht blijft op peil;
-    Uw eigen vermogenspositie blijft gelijk of stijgt.
Door de Westfalia  Marco Polo per maand te betalen, heeft u uw spaargeld beschikbaar voor andere ideeën. Daarnaast krijgt u van ons 6 maanden rente vrij.