Club Joker - financien

Vanaf € 64.655,- of € 480,- per maand*


*Op basis van een eigen inleg van 24.655 en een financieringslooptijd van 72 maanden.


Voordelen:
-    U lost minimaal de afschrijving af;
-    De afgeloste Euro’s komen weer vrij voor vervanging;
-    Uw koopkracht blijft op peil;
-    Uw eigen vermogenspositie blijft gelijk of stijgt.


Door de Westfalia Club Joker per maand te betalen, heeft u uw spaargeld beschikbaar voor andere ideeën. Daarnaast krijgt u van ons 6 maanden rente vrij.